Tájékoztató

Felhasználó az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény 21/B. § és a 122/2015. (V.26.) Korm. rendelet 7/A. § alapján energetikai szakreferens foglalkoztatására kötelezett vállalkozás. Felhasználó az energetikai szakreferensi tevékenységért E.ON MyEnergy Kft-vel szerződést kötött, melynek értelmében a szerződés teljesítéséhez szükséges adatokat E.ON MyEnergy Kft-nak köteles átadni és hozzáférhetővé tenni. E.ON MyEnergy Kft. ezúton tájékoztatja Felhasználót, hogy szerződésbeli kötelezettségeit jelen szoftver segítségével teljesíti. Az átadott adatok használatára jogszabályi előírás és a Felhasználóval megkötött Vállalkozási szerződésben foglalt felhatalmazás alapján jogosult. E.ON MyEnergy Kft. mindent megtesz annak érdekében, hogy az Felhasználó adatait védje az adatvesztés, megsemmisülés, torzítás/hamisítás, manipuláció, valamint jogosulatlan hozzáférés és jogosulatlan közzététel ellen. Az E.ON MyEnergy Kft. Magyar Köztársaságban érvényes összes adatvédelmi szabályozást betartja és az üzemeltetés során betartja az ISO27001 szabvány vonatkozó ajánlásait. E.ON MyEnergy Kft. ezúton tájékoztatja Felhasználót, hogy az átadott adatok alapján készített számítások az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény, a 122/2015. (V.26.) Korm. rendelet és az Energetikai szakreferensi szolgáltatásra megkötött szerződésben foglalt jogok és kötelezettségek teljesítéséhez szükségesek, azok más szolgáltatókkal való elszámolás alapját nem képezik, attól el is térhetnek. A riportban bemutatásra kerülő számítások esetében a program a kerekítés általános szabályai szerint jár el, azonban az összegzések során a pénzügyi kimutatások és az energetikai kimutatások között eltérés mutatkozhat. A programban szereplő logók, ábrák, megjelölések, márkanevek védjegyoltalom alatt állnak, azok az E.ON Hungária Csoport tulajdonát képezik. A logók, ábrák, márkanevek letöltése, bármilyen, a szerződéstől eltérő célú felhasználása, rögzítése, másolása, terjesztése, átruházása kizárólag az E.ON Hungária Csoport előzetes írásbeli hozzájárulásával történhet.

Az ENERGRADE Energia Irányítási Rendszer és szakreferensi szoftvere olyan, gyártó és eszköz független adatgyűjtő, tároló illetve elemző és szabályozó rendszer, melyet az energiahatékonyság javításának érdekében, valamint költségcsökkentés céljából fejlesztettek ki. A fogyasztási jellegzetességek, egyenetlenségek, kereszt-hatások, alacsony hatékonyságú fogyasztók és fogyasztási pontok feltárásával a szűk keresztmetszetekre irányítja rá a figyelmet. Ez gyakran olyan korszerűsítést indít, amely vonzó megtérülési periódussal kecsegtet, az elindított projektek pedig az energia költségek további folyamatos csökkenését eredményezik.

ENERGRADE EIR szoftver legfontosabb jellemzői:
1. Eszköz- és gyártó független;
2. Cloud alapú; elosztott hálózati erőforrás allokációs támogató;
3. Táv konfigurálható, táv menedzselhető;
4. Webes elérésű, web service kommunikáció biztosított;
5. Moduláris felépítésű, skálázható a rendszer;
6. Fejlesztői rendszer és a felhasználói rendszer egy kézben tartott;
7. Nemzetközi sztenderdeken alapul (MSZ EN ISO 50001) – önálló modullal, dinamikus és statikus KPI számítási módszertannal;
8. Felhasználóbarát felület;
9. Önálló üzemeltetési és karbantartási felület;
10. Magyar szoftver kezelői felület, támogatás és súgó;
11. Stabil és megbízható működtetés

Támogatott böngészők

Felhasználó gépein a szakreferensi informatikai támogató modult Windows 7-es operációs rendszeren futtatható. A kiegészítő modul (excel) használatához MS Office 97 vagy afeletti SW verzió szükséges. Támogatott böngészők

Windows 7
Microsoft Internet Explorer 11 vagy újabb
Google Chrome 41 vagy újabb
Mozilla Firefox 36 vagy újabb

Windows 8
Microsoft Internet Explorer 11 vagy újabb
Google Chrome 41 vagy újabb
Mozilla Firefox 36 vagy újabb

Windows 8.1
Microsoft Internet Explorer 11 vagy újabb
Google Chrome 41 vagy újabb
Mozilla Firefox 36 vagy újabb

Windows 10
Microsoft Internet Explorer 11 vagy újabb
Microsoft Edge 39 vagy újabb
Google Chrome 41 vagy újabb
Mozilla Firefox 36 vagy újabb

OS X 10.9
Google Chrome 41 vagy újabb

Támogatott felbontás
Minimális: 1280x800
Ajánlott: 1920x1080

Disclaimer

Az E.ON energetikai szakreferens program (továbbiakban: EON ESZR) a számított környezetterhelő CO2 mértékének számítási módszertana során a www.carbonarium.com oldalon [dátum: 2017.05.30] elérhető váltási számokat használja fel.

A CO2 váltási számok esetében lehetőség van más váltási szám megadására is, azonban felhívjuk a figyelmet, hogy ez hatással lehet a havi, éves, MEKH (Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal) részére megküldésre kerülő riportokban megjelenő adatokra. Az E.ON ESZR CO2 számítás során, amennyiben a fogyasztás és a CO2 váltás között nem www.cardonarium.com oldalon [dátum: 2017.05.30] elérhető váltási számokat használja fel, akkor azt az E.ON ESZR program jelzi és a szakreferensnek ellenőriznie és elfogadnia szükséges.

Az E.ON ESZR program automatikusan nem támogatja a MEKH által közzétett ÁNYK (általános nyomtatvány kitöltő) nyomtatvány kitöltését, így az energetikai szakreferens feladata a szükséges ÁNYK kitöltése az E.ON ESZR program által kalkulált értékek alapján. Az ÁNYK kitöltése során felmerülhetnek olyan tételek, amely esetében az ÁNYK nem tartalmaz váltási számot, vagy az E.ON ESZR számításaihoz képest eltérőek azok.

Az E.ON ESZR program a főösszegek esetében végez kerekítést. Ezekben az esetekben a kerekítés általános szabályai érvényesek. A megtérülések számítása során az E.ON ESZR felületén megadott adatokat nettó értéken, magyar forintban szükséges megadni. Az adatok rögzítése során a tizedes jegyet ponttal szükséges beírni. A számítások során a program 3 db tizedes jegy rögzítését engedélyezi. MEKH jelentéshez készített állomány kerekítéseket tartalmaz (C01 tábla B, E, F oszlopokra vonatkozóan).

Az E.ON ESZR a megtérülések számítása során egyszerűsített megtérüléssel számol, azaz a beruházásra fordított összeg forintban kifejezett mértékét veti össze az évenkénti megtakarítás forintban kifejezett összegével, egyéb dinamikus megtérülési számítást nem végez (pl. :maradvány érték, diszkont ráta, nem lineáris leírás) a program.

Az E.ON ESZR által elvégzett számítások elszámolási alap, vagy pénzügyi helyzet rendezésének képzésére nem, mindösszesen a MEKH által és az energetikai szakreferensi vonatkozó jogszabályokban megadott adatgyűjtési, adattájékoztatási célokat szolgálják. A kiegészítő modulok a modul leírása szerinti funkciókat látják el. A kiegészítő modulok használatához szükséges az alap E.ON ESZR program futtatása.

Az E.ON ESZR program esetében több energiahordozó típust lehetséges kiválasztani, mint az MEKH által közzétett ÁNYK bejelentő lapon. Felhívjuk figyelmét, hogy a MEKH ÁNYK kitöltő lap esetében az egyéb energiahordozók egy helyen rögzíthetőek, míg az E.ON ESZR részletesebb felsorolást nyújt az egyéb energiahordozókkal kapcsolatban. Az E.ON ESZR által megadott egyéb energiahordozók értékeit összegezni szükséges és ezt kell beírni a MEKH ÁNYK kitöltő táblázatának megfelelő cellájába.

Az E.ON ESZR program a m3-ben megadott földgáz mennyiségét egy általános korrekciós tényezővel számítja át Nominált m3 mennyiségre. A földgáz szolgáltatásra vonatkozó energiaadó mértékegysége – a 2003 évi LXXXVIII. törvény módosítása következtében - 93,5 Ft/GJ-ról 0,3038 Ft/kWh-ra változott, így a MJ és a kWh közti váltó szám mértéke is megváltozott. Ennek alkalmazása 2017. január 1-jétől kötelező.

Az E.ON ESZR program tartalmazza az aktuális számlaképek feldolgozásához elkészített fejlesztéseket, ennek köszönhetően minden ismert számla feldolgozásra kerül. Fontos, hogy új számlakép, illetve számlakép módosulás esetén a szolgáltató értesítve legyen, ellenkező esetben a számla automatikus feldolgozása nem lesz sikeres.